Site-uitgever

De website https://yonka.pro (hierna te noemen de “Site”) wordt gepubliceerd door :

Multaler Laboratories (hierna “Yon-Ka” genoemd)

Besloten vennootschap | Maatschappelijk kapitaal: 649 276 € | RCS Nanterre 552 022 824

Maatschappelijke zetel : 43 Rue Victor Hugo, 92700 Colombes – Frankrijk

BTW-NUMMER: FR 94552022824

De publicatiedirecteur is Françoise Mühlethaler, in haar hoedanigheid als voorzitter van Multaler & Cie.

Site gastheer

Deze website wordt gehost door :

Hetzner Online GmbH

Industriestr. 25

91710 Gunzenhausen – Duitsland

E-mail: [email protected]

Registratiekantoor Ansbach, HRB 6089

BTW NUMMER; DE 812871812

CEO: Martin Hetzner, Stephan Konvickova, Günther Müller

Intellectueel eigendom

Overeenkomstig de wetten betreffende de eigendom van literaire en artistieke rechten of andere soortgelijke rechten, zijn deze Site en alle elementen, handelsmerken, ontwerpen, modellen, foto’s, teksten, illustraties, logo’s, al dan niet geanimeerde sequenties, al dan niet geluid, grafische elementen enz. die op deze Site voorkomen, evenals de compilatie ervan, het exclusief eigendom van Yon-Ka, die geen enkele licentie of enig ander recht toekent dan het recht om de Site te raadplegen.

De reproductie of het gebruik van het geheel of een gedeelte van deze elementen is uitsluitend toegestaan ter informatie voor persoonlijk en privé-gebruik; elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Noch de Website (geheel of gedeeltelijk), noch de inhoud ervan, noch de handelsmerken mogen worden gebruikt, gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, toegankelijk gemaakt, gewijzigd of geëxploiteerd op enige andere wijze, geheel of gedeeltelijk, voor welk doel dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Yon-Ka.

Elk ander gebruik vormt een inbreuk.

Verantwoordelijkheid

Multaler Laboratories stelt alles in het werk om de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie op deze site te garanderen: geeft geen enkele garantie voor de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze site ter beschikking wordt gesteld; en meer in het algemeen voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt als gevolg van iemands toegang tot de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, evenals het gebruik van de site en/of de eer die wordt verleend aan informatie die direct of indirect van de site afkomstig is.

Yon-Ka behoudt zich het recht voor om de inhoud van de op haar site gepubliceerde documenten te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren.

Links

Yon-Ka wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud, reclame, producten of diensten die beschikbaar zijn op of van sites die via een hypertext link met haar site zijn verbonden.
Persoonsgegevens & cookies

Cookies” zijn alfanumerieke identificatiecodes die op uw computer, mobiele telefoon of digitale tablet worden geplaatst via uw internetbrowser, om uw browser te herkennen en u gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Wij gebruiken cookies om op onze website te surfen, uw voorkeuren te onthouden, u een betere klantenervaring te bieden en onze website te optimaliseren door inhoud aan te bieden die op uw behoeften is afgestemd.

Yon-Ka verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van alle online door de gebruiker verstrekte persoonlijke informatie te bewaren. De verzamelde informatie wordt gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening aan de gebruikers van deze site te verbeteren.

Voor meer details verwijzen wij u naar het Privacybeleid van de site.