Yon-Ka hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

In dit Privacybeleid (hierna “Beleid”) willen wij u graag uitleggen wat de aard is van de persoonsgegevens die wij verzamelen, hoe wij deze verwerken, welke maatregelen wij nemen om de veiligheid ervan te waarborgen en wat uw rechten zijn.

Ons Beleid kan te allen tijde door ons worden bijgewerkt en dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht worden. U dient deze dan ook regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente beschikbare versie.

Door onze website www.yonka.pro (de “Site”) te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit Beleid en stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bekendmaken in overeenstemming met het Beleid. Dit beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons verstrekt.

Als u vragen hebt, kunt u hier contact met ons opnemen.

Wie verzamelt uw gegevens?

Uw persoonsgegevens die in het kader van onze activiteit worden verzameld, worden hoofdzakelijk verwerkt door :

Multaler Laboratories (hierna “Yon-Ka” genoemd)

Besloten vennootschap | Maatschappelijk kapitaal : 649 276 € | RCS Nanterre 552 022 824
Maatschappelijke zetel : 43 Rue Victor Hugo, 92700 Colombes – Frankrijk
E-mail : Contactformulier
BTW-NUMMER: FR 94552022824

Wanneer verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van u, direct of indirect via onze dienstverleners, met name wanneer :

 • U surft op onze Site of gebruikt onze Diensten op onze Site,
 • U maakt verbinding met uw professionele account op onze Site,
 • U gebruikt uw account op onze Site,
 • U schrijft zich in voor onze nieuwsbrief,
 • U neemt contact met ons op via verschillende kanalen, waaronder contactformulieren, per post of per telefoon,

Wij verzamelen uw persoonsgegevens alleen wanneer dat strikt noodzakelijk en wettelijk is. Wij verbinden ons ertoe alleen de minimale hoeveelheid persoonlijke informatie te verzamelen die nodig is voor de doeleinden die onder dit beleid vallen.

Indien wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor doeleinden die niet onder dit beleid vallen, zal u om aanvullende toestemming worden gevraagd. Die toestemming is niet vereist, maar is soms wel nodig om aan uw behoeften/verzoeken te kunnen voldoen.

Uw toestemming is echter niet vereist indien onze verwerking van uw persoonsgegevens gerechtvaardigd is om een legitieme reden, op voorwaarde dat dit gebruik uw eigen rechten en belangen niet schaadt.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Wij kunnen persoonlijke informatie over u verzamelen uit een aantal verschillende bronnen, waaronder

Rechtstreeks verzamelde persoonsgegevens, die u vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via verzamelformulieren. (bijvoorbeeld: naam, voornaam, contactgegevens, enz;)

Persoonsgegevens die onrechtstreeks, automatisch of met uw uitdrukkelijke toestemming worden verzameld bij het gebruik van onze Site;

Persoonlijke gegevens die u verkiest te delen wanneer u sites van derden gebruikt, en die wij uit andere bronnen hebben verzameld;

Persoonsgegevens over u uit andere legitieme bronnen, met inbegrip van commercieel beschikbare bronnen, zoals openbare databanken, gegevensaggregatoren, enz.

Welke gegevens verzamelen wij?

In dit beleid betekent “uw persoonsgegevens” informatie of informatiebestanddelen waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dit omvat in het algemeen informatie zoals uw naam, adres, profielfoto, e-mailadressen en telefoonnummers, maar kan ook andere informatie omvatten zoals uw IP-adres of browsingvoorkeuren.

Hoewel de precieze details van de persoonsgegevens die wij verzamelen zullen variëren naargelang de specifieke behoeften, verzamelen wij in het algemeen de volgende gegevens:

 • Volledige naam
 • Emailadres
 • Contactgegevens bedrijf

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw gegevens?

De verwerking die wij verrichten, geschiedt voor een uitdrukkelijk, rechtmatig en specifiek doel.

Voor elke verwerking van uw persoonsgegevens voor een ander doel dan hieronder uiteengezet, is uw toestemming vereist indien deze niet wordt gerechtvaardigd door een legitiem belang.

Van onze kant stelt de verwerking van uw persoonsgegevens ons in staat u de diensten van de Site te leveren, de verbetering ervan te verzekeren en een veilige omgeving te handhaven, en in het bijzonder om :

 • De werking en optimalisering van onze Site en onze diensten en producten te beheren;
 • Om uw toekomstige activiteiten en ervaringen op onze Site te vergemakkelijken;
 • Het gebruik van onze Site, producten en diensten te evalueren en de doeltreffendheid van onze producten, communicatiecampagnes en promoties te analyseren;
 • Om u beter te leren kennen, zodat we kunnen anticiperen en inspelen op uw behoeften;
 • Om uw ervaring op onze Site en andere platforms te personaliseren en om de activiteit op onze Site en andere platforms op een anonieme en geaggregeerde manier te beoordelen (waarbij ook rekening wordt gehouden met het tijdstip waarop u de site hebt bezocht, of u de site al eerder hebt bezocht en welke site u ernaar heeft verwezen);
 • Om onze Site gebruiksvriendelijker te maken en onze Site, producten en diensten beter af te stemmen op uw interesses en behoeften;
 • om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te verifiëren, te identificeren en te authenticeren;
 • Fraude en kwaadaardige software voorkomen en opsporen en beveiligingsincidenten beheren;
 • Eventuele geschillen te beheren.

Wij streven ernaar de door ons verzamelde gegevens tot een minimum te beperken en deze nauwkeurig en actueel te houden, en aldus de rechten van de betrokkenen te bevorderen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

In overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving bewaren wij uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de opvolging van onze commerciële relatie.

Wat is ons cookiebeleid?

Wij gebruiken cookies om op onze website te surfen, uw voorkeuren te onthouden, u een betere klantenervaring te bieden en onze website te optimaliseren door inhoud aan te bieden die op uw behoeften is afgestemd.

Wij gebruiken cookies om :

 • U te identificeren wanneer u inlogt op onze website.
 • Bepaal de instellingen van uw webbrowser (gebruikte browser, geïnstalleerde plug-ins, enz.).
 • Onthoud de taal waarin u wilt bladeren

Wij informeren u dat u kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browser te configureren. Raadpleeg de meest recente documentatie van uw browser om te weten te komen hoe u dit moet doen. Wij wijzen u er echter op dat de toegang tot de site en de kwaliteit van de navigatie op de site aanzienlijk kunnen worden bemoeilijkt, of zelfs buiten werking kunnen worden gesteld, indien geen cookies worden geplaatst.

Wie gebruikt uw gegevens?

Wij zijn de enige ontvangers van uw persoonsgegevens en verkopen deze niet.

Voor zover noodzakelijk kunnen wij uw persoonsgegevens echter doorgeven aan bevoegde en gespecificeerde ontvangers, namelijk aan :

 • alle werknemers van Yon-Ka,
 • derde dienstverleners, zoals webhostingdienstverleners,
 • aanbieders van webanalyse-instrumenten, zoals Google,

Wij verlangen van deze ontvangers dat zij alle noodzakelijke en passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en een optimale beveiliging van uw gegevens tegen misbruik te waarborgen en deze uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met onze instructies en de toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van de ondertekening van een overeenkomst inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens nemen wij alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te houden door organisatorische, technische, softwarematige en fysieke maatregelen te treffen en eisen wij van onze partners dat zij hetzelfde doen.

De toegang tot uw persoonsgegevens wordt beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging, verstoring, verlies en/of misbruik te voorkomen. Ondanks onze inspanningen kunnen wij echter niet garanderen dat de overdracht of de opslag van uw persoonsgegevens via het internet volledig veilig is, aangezien het internet geen voldoende veilige en beveiligde omgeving is.

Welke rechten hebt u met betrekking tot de opgeslagen gegevens?

Recht op toegang en rectificatie

U kunt een kopie aanvragen van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. U kunt ook verzoeken dat onjuiste Persoonsgegevens worden gecorrigeerd of dat onvolledige Persoonsgegevens worden aangevuld.

Recht op wissen / Recht om te worden vergeten

Uw recht om te worden vergeten maakt het mogelijk dat uw Persoonsgegevens worden verwijderd wanneer :

 • de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld;
 • u besluit uw toestemming in te trekken;
 • uw gegevens worden gebruikt voor prospectiedoeleinden;
 • uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt ook verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens indien : :

 • betwist u de juistheid van de gegevens;
 • Yon-Ka heeft de gegevens niet langer nodig voor verwerking